AI в действие

Потребителят трябва само да напише на английски език какво се изисква от програмата и Codex сам ще напише кода. Инструментът може да се използва за създаване на прости уебсайтове и игри, както и за превод между различни езици за програмиране.

Вижте повече