Запекът не е болест, а симптом - как да го преодолеете?

За някои хора запекът е епизодично смущение – появява се при пътуване или при промяна на хранителния режим. За други обаче той е неприятно всекидневие... как да го преодолеете?

Вижте повече