5 начина да излекувате детето във вас

Във всеки от нас живее дете, чийто глас с годините все повече се заглушава. То обаче продължава да съществува и да ни „сигнализира“ за себе си, най-често чрез различен вид чувства и усещания. За да бъде щастливи възрастни, трябва детето в нас също да бъде щастливо.

Вижте повече