АНП: Нидерландия прекратява приема на граждани на трети страни от Украйна

Добави коментар

Приемът на граждани на трети страни, които са избягали от Украйна в Нидерландия, спира от днес. Преди това Държавният съвет на страната постанови, че гражданите на трети страни вече нямат право на престой в Нидерландия. Това предаде Националната информационна агенция на страната АНП. Гражданите, които са работили или учили като чужденци в Украйна с разрешение за временно пребиваване, имат 28 дни да напуснат Нидерландия от днес до 2 април. Те обаче могат да кандидатстват за получаване на убежище в Нидерландия. В очакване на решението гражданите на трети страни имат право на прием в Централната агенция за приемане на търсещи убежище лица. В края на януари Службата за имиграция и натурализация съобщи, че 740 от 2760 граждани на трети страни искат да подадат молба за право на убежище. Гражданите на трети страни първо получиха същата временна закрила в Нидерландия като украинските бежанци или лицата, които са пребивавали в Украйна с разрешение за постоянно пребиваване, когато войната избухна. Тази временна закрила означава, че те могат да живеят, работят и учат в Нидерландия и отговарят на условията за получаване на помощи. По-късно кабинетът реши да спре временната закрила за граждани на трети страни от 4 септември миналата година, тъй като те могат безопасно да се върнат в страната си на произход. Гражданите на трети страни обжалваха това решение. Беше им разрешено да останат в Нидерландия в очакване на решението, но през януари бе решено, че предоставянето на временна закрила ще бъде прекратено от днес. (Новината се разпространява по споразумение между БТА и АНП)